Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób
z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

logo gmina zabierzow

Szkolenia

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

 

Okres realizacji projektu: od 2019-03-01 do: 2023-06-30.

Obszar realizacji projektu: województwa małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie.

 

Projekt  obejmie następujące zadania:

Regulamin rekrutacji personelua) wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy osób aktywnych zawodowo. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 rok życia., ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie FH. Świadczenia udzielane pacjentom z ww. grupy docelowej świadczone będą w okresie od 01.03.2019 r. do 30.06.2023 r.

b) przeprowadzenie 20 szkoleń (w obszarze problematyki diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym w zakresie niewydolności krążenia, jak również strategii postępowania z poszczególnymi czynnikami ryzyka, odpowiedniej, skutecznej komunikacji z chorym z elementami zwiększania motywacji do podjęcia skutecznej profilaktyki) dla lekarzy POZ, pielęgniarek, lekarzy medycyny pracy, personelu udzielającego  wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia (wraz z podaniem miejsc i godzin udzielanych świadczeń dla pacjentów, oraz termin szkoleń) w projekcie zostanie podany po zakończeniu trwającej rekrutacji i osiągnieciu zakładanej liczby placówek POZ do realizacji zadań projektowych.

 

TERMIN SZKOLEŃ:

1.

02.10.2019

Hotel Polonia ***
ul. Basztowa 25,31-156 Kraków

2.

16.10.2019

Hotel Polonia ***
ul. Basztowa 25,31-156 Kraków

3.

06.11.2019

Grand Hotel Rzeszów
UL. Kościuszki 9; 35-030 Rzeszów

4        .

27.11.2019                                                

Grand Hotel Rzeszów
UL. Kościuszki 9; 35-030 Rzeszów

5.                                          

04.12.2019

NZOZ  Sokrates Zgłobień 67a,  36-046 Rzeszów

6.  15.01.2020  Hotel TARNOVIA
UL. Kościuszki 10,33-100 Tarnów
7.

22.01.2020

Galeria Portius, ul. Bursaki 29a, 38-400 Krosno

8. 12.02.2020

Hotel TARNOVIA

ul. Kościuszki 10,33-100 Tarnów

9.l 04.03.2020

Hotel Beskid,
ul. Limanowskiego 1 , 33-300 Nowy Sącz

10. 18.03.2020

Nowy Targ - odwołane

11. 01.04.2020

 Kielce - odwołane

12. 09.05.2020

Kraków - odwołane

13.  04.07.2020

OK Chirurgii Ogólnej

ul. Kopernika 40, 31-501 Kraków

 

Szkolenia on-line - 2021 rok:

 

 1.  24.02.2021

 on-line:
https://html.transmisjeonline.pl/kordian24

 

 2.  10.03.2021

 on-line:
https://html.transmisjeonline.pl/kordian10

 

 3.  19.03.2021

 on-line:

https://html.transmisjeonline.pl/kordian19

 

4. 28.04.2021 

on-line: 

https://html.transmisjeonline.pl/kordian28

 

5.

21.05.2021

on-line: 

https://html.transmisjeonline.pl/kordian21

 

6. 22.09.2021 

on-line:

https://html.transmisjeonline.pl/kordian22

7. 27.10.2021

on-line:

https://html.transmisjeonline.pl/kordian27

 

Szkolenia on-line - 2022 rok:

 

1. 16.03.2022 r.

on-line:

https://html.transmisjeonline.pl/kordian16

2 14.09.2022 r. 

on-line:

https://html.transmisjeonline.pl/kordian14

 

 

Szkolenia on-line - 2023 rok:

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE E-LEARNINGOWE: 

 

Szanowni Państwo,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe dotyczące czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, diagnostyki oraz metod leczenia, ze szczególnym ukierunkowaniem na hipercholesterolemię rodzinną.

Szkolenie można odbyć w dowolnym czasie po zalogowaniu się na platformę szkoleniową gdzie udostępniono zarówno nagrania wykładów jak i prezentacje.

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu medycznego zatrudnionego w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Prowadzący to lekarze specjaliści Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W celu zakwalifikowania do szkolenia proszę o przesłanie na adres kordian@su.krakow.pl:

  • Imię i nazwisko
  • Nr telefonu
  • Adres e-mail
  • Nazwa placówki POZ będącej miejscem zatrudnienia
  • Wykształcenie (dopuszczalne: lekarz, pielęgniarka, dietetyk, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, specjalista zdrowia publicznego, specjalista aktywności fizycznej, inne – jakie?).

Po weryfikacji powyższego na wskazany adres mailowy zostaną przekazane dane potrzebne do zalogowania.

Udział w szkoleniu potwierdzony jest Certyfikatem oraz przyznane zostanie 6 punktów szkoleniowych.

Szkolenie dostępne w terminie 29.05.2023 r. – 15.09.2023 r. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego http://kordian-poludnie.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (12) 424 74 79 lub pod adresem kordian@su.krakow.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Projektowy KORDIAN

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

 

1.  15.03.2023 r.        

on-line: 

https://app.transmisjeonline.pl/kordian15

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń oraz kolejnych terminów zostaną przekazane w późniejszym czasie.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem 12 424 74 79 lub droga mailową kordian@su.krakow.pl


 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie online dotyczące czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, diagnostyki  oraz metod leczenia, ze szczególnym ukierunkowaniem na hipercholesterolemię rodzinną.

 

Szkolenie prowadzone jest przez lekarzy specjalistów Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szkolenie odbędzie się w formie ON-LINE

 

Data: 14.09.2022 r. 

W godzinach: 8:00-16:00

 

W załączeniu agenda spotkania wraz z zakresem tematycznym.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się poprzez link:https://html.transmisjeonline.pl/kordian14

przy rejestracji należy zwrócić uwagę na prawidłowość adresu mailowego, gdyż on jest podstawą komunikacji.

Uczestnicy szkolenia proszeni są o wypełnienie ankiety uczestnika projektu:https://forms.gle/aDHWF7hAj19PxfscA

 

Udział w szkoleniu potwierdzony jest Certyfikatem oraz przyznane zostanie 6 punktów szkoleniowych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://kordian-poludnie.pl/ 

W razie pytań prośba o kontakt pod adresem: kordian@su.krakow.pl 

Serdecznie zapraszamy!

 


 Zaproszenie na bezpłatne szkolenie online dotyczące czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, diagnostyki  oraz metod leczenia, ze szczególnym ukierunkowaniem na hipercholesterolemię rodzinną.

 

Szkolenie prowadzone jest przez lekarzy specjalistów Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych oraz Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szkolenie odbędzie się w formie ON-LINE

 

Data: 16.03.2022 r.

W godzinach: 8:00-16:00

 

W załączeniu agenda spotkania wraz z zakresem tematycznym.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się poprzez link: https://html.transmisjeonline.pl/kordian16 przy rejestracji należy zwrócić uwagę na prawidłowość adresu mailowego, gdyż on jest podstawą komunikacji.

Uczestnicy szkolenia proszeni są o wypełnienie ankiety uczestnika projektu: https://forms.gle/SpfKFj9ndxE8BQTH6

 

Udział w szkoleniu potwierdzony jest Certyfikatem oraz przyznane zostanie 6 punktów szkoleniowych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://kordian-poludnie.pl/ 

W razie pytań prośba o kontakt pod adresem: kordian@su.krakow.pl 

Serdecznie zapraszamy!

 

Agenda


 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - RODO

POBIERZ

 


Kraków, 16.03.2020

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną W Polsce oraz zalecaniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego Szpital Uniwersytecki w Krakowie podjął decyzje o odwołaniu organizowanego szkolenia w Nowym Targu dnia 18.03.2020r. oraz w Kielcach dnia 01.04.2020r. w ramach projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.” nr POWR.05.01.00-00-0025/18, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione szkolenie zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie o czym poinformujemy Państwa na bieżąco.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w kwestii udzielenia dodatkowych informacji.


Regulamin rekrutacji szkolenie stacjonarne – do pobrania

Regulamin rekrutacji szkolenie online-do pobrania 

Regulamin rekrutacji szkolenie e-learningowe – do pobrania

 

Szkolenia - do pobrania:

 

Aktualne wytyczne Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologiczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego

 

Choroba wieńcowa i niewydolność

 

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

 

Hipercholesterolemia rodzinna jako problem

 

KORDIAN POZ

 

modyfikowalne czynniki ryzyka

 

Nowoczesne metody leczenia interwencyjnego

 

podejmowanie interwencji w sposób zindywidualizowany

 

skale zajecia praktyczne

 

Założenia, wdrażanie i przebieg KORDIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Aplikacja mobilna

ico512

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play i App Store

 

 

 

Reklama telewizyjna

 

kordian 2023

 

 

 

reklama tv

 

Facebook Kordiana

fb icon 325x325

 

Spot viralowy

spot viral