Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób
z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

logo gmina zabierzow

Majówkowy konkurs na profilu Facebook

Zachęcamy do udziału w naszym majówkowym konkursie, który znajdziecie na profilu Facebook Programu Kordian Południe oraz do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Czytaj więcej...

Ruszyły szkolenia z Programu „Kordian”

W Krakowie odbyły się pierwsze szkolenia w ramach projektu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.” nr POWR.05.01.00-00-0025/18, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Personel placówek z Krakowa oraz okolicznych miejscowości, biorący udział w projekcie uzupełnił swoją wiedze w zakresie chorób układu krążenia, chorób wieńcowo-naczyniowych, chorób niewydolności serca oraz hipercholesterolemii rodzinnej. Szczegółowo scharakteryzowano grupy ryzyka oraz czynniki zachorowania pacjentów. Duży nacisk postawiono na szeroką profilaktykę i wsparcie w zdrowych nawykach.

 

Uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych z obliczania ryzyka na podstawie scal POLSCORE oraz DLCN (Dutch Lipid Clinic Network) oraz poznali przypadki kliniczne „ z życia wzięte”.

 

Dzięki pozyskanej wiedzy na szkoleniu personel placówek POZ będzie szybciej rozpoznawał możliwe zachorowania i będzie mógł profilaktyką i wczesnymi metodami leczenia zmniejszyć liczbę pacjentów z poważnym zmianami miażdżycowym oraz chorobami serca.

 

Wykłady przygotowali i prowadzili  wysokiej klasy specjaliści z II OK Kardiologii i interwencji sercowo-naczyniowych oraz OK Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

IMG 20191016 080252

 

IMG 20191016 085057

 

 

Prof. Dariusz Dudek Przewodniczącym Rady ds. Oceny Programu Kordian

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy pracy nad programem „Kordian” prof. Dariusz Dudek ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie będzie przewodniczył Radzie ds. Oceny Programu KORDIAN.

 

26 września, w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Katowicach, odbyło się jedno ze spotkań Rady ds. Oceny Programu KORDIAN w sprawie ogólnopolskiego programu profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca. Obecni byli tam członkowie Rady, którzy dyskutowali zarówno na temat wdrożenia, jak i prowadzenia projektu w biorących udział ośrodkach klinicznych.

 

- "Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca KORDIAN ma charakter prewencyjno-edukacyjny. Adresatami są zarówno sami pacjenci nieleczący się jeszcze w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego i niekorzystające z Programu ChUK, jak i personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, lekarze medycyny pracy, personel udzielający wsparcia medycznego. Mamy nadzieję, że świadomość dotycząca chorób układu sercowo-naczyniowego oraz ich wykrywalność znacząco wzrosną dzięki temu projektowi" - mówi prof. Dariusz Dudek, Kierownik II O/K Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

Jednym z trzech ośrodków realizujących w Polsce jest Szpital Uniwersytecki w Krakowie w ramach projektu "Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego".

 157626 450

Bieg

baner www krakow

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Aplikacja mobilna

ico512

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play i App Store

 

 

logo gmina zabierzow